Despre noi

Asociaţia studenţilor din cadrul Facultăţii de Farmacie, UMF „Carol Davila” Bucureşti.

Motto: „Love is about chemistry, so is pharmacy!”

Societatea Studenţilor în Farmacie Bucureşti (în continuare menţionată sub acronimul SSFB) este o organizaţie studenţească independentă, apolitică şi non-profit, ce funcţionează sub patronajul Facultăţii de FarmacieUniversitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti.

Scopul societăţii, definit prin statut, este de a apăra interesele tinerilor studenţi ai Facultăţii de Farmacie în domeniile ştiinţific, social şi cultural. Este o organizaţie independentă de autorităţile Facultăţii de Farmacie Bucureşti, dar menţine strânse relaţii de cooperare cu acestea, precum şi cu alte organizaţii profesionale sau studenţeşti omoloage din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară. SSFB este oficial recunoscută ca atare de către autorităţile guvernamentale locale, regionale şi centrale, precum şi de alte organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale.

Cine suntem?

Înființată în 1991, Societatea Studenților în Farmacie București – SSFB, este o organizație studențească independentă, apolitică și non-profit, ce funcționează în cadrul Facultății de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” București și a cărei activitate este bazată pe munca de voluntariat a membrilor săi. Scopul nostru este de a apăra interesele studenților farmaciști, în plan științific, cultural și social. Suntem o organizație independentă de autoritățile Facultății de Farmacie București, dar menținem strânse relații de cooperare cu acestea.

Cu cine colaborăm?

SSFB colaborează cu diferite asociaţii studenţeşti pe plan național, ca Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din România (FASFR) şi Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) – membru cu drepturi depline. Pe plan internațional este membru asociat al European Pharmaceutical Students’ Association (EPSA) şi membru al International Pharmaceutical Students’ Federation (IPSF), prin intermediul federaţiei naţionale, FASFR.

Reclame